НАЧАЛО CheckoutКОЛИЧКА

Политика за лични данни

ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
 
o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 
o   на изпълнение на задълженията на ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД по договор с Вас;
 
o   законово задължение, което се прилага спрямо ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД;
 
o   за целите на легитимни интереси на ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД или на трета страна.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
 
o   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 
o   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 
o   Точност и актуалност на данните;
 
o   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 
o   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
 
o   създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 
o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 
o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
 
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
 
Право на достъп
 
Вие имате право да изисквате и получите от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.
 
Право на коригиране или попълване
 
Право на изтриване (правото да бъдете забравени)
 
Вие имате право да поискате от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
 
o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 
o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 
o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 
o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
 
o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД;
 
o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 
o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
Право на ограничаване на обработването
 
Вие имате право да изискате от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
 
o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 
o   ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 
o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД да провери точността на личните данни;
 
o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост на данни
 
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД:
 
o   да поискате от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 
o   да поискате от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на възражение срещу обработването
 
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
 
обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
 
Ако ДИВАЛД ТРЕЙД 2018 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да пород
Политика за лични данниУсловия за ползванеДоставка и плащанеВръзка с нас

© 2020 BlackWeekend.bg Всички права запазени.